Rekonstrukce

V oblasti rekonstrukcí průmyslových objektů naše společnost nabízí své služby především v těchto činnostech:

- opláštění obvodových stěn             

- rekonstrukce prosklených stěn 

- rekonstrukce zasklení světlíků 

- rekonstrukce plochých střech

 

OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

 

- sendvičovými panely s tepelnou izolací PUR nebo minerální vatou. Panely jsou kotveny na pomocnou konstrukci nebo přímo do stávajícího obvodového pláště. Tímto způsobem je zajištěna tepelná ochrana budovy a zároveň i výrazné zlepšení jejího vzhledu..

- skládaný fasádní systém s použitím tepelněizolačních materiálů. Tepelná izolace je vkládána do plechových pozinkovaných profilů kotvených na pomocné konstrukci nebo stávající zdivo. Celý systém je ve finální fázi opatřen opláštěním z trapézových plechů

- bez tepelné izolace fasádními obklady trapézovými plechy, kotvenými na pomocnou ocelovou konstrukci.

 

REKONSTRUKCE PROSKLENÝCH PLOCH

 

- se zachováním původní nosné konstrukce s použitím polykarbonátu. Stávající zasklení je demontováno a

po nátěru stávající nosné konstrukce světlíku je tato opatřena novým zasklením s použitím polykarbonátových

výplní a nových zasklívacích a klempířských prvků v provedení hliník.

- s použitím zámkového polykarbonátu kotveného do obvodového rámu. Tato varianta je vhodná především tam, kde je zachována při rekonstrukci jen malá část původního zaskleni, nebo v případě špatného stavu nosné ocelové konstrukce zasklení. Polykarbonátové výplně, opatřené zámky na podélných hranách, jsou vsazeny do obvodového rámu, tvořeného z hliníkových profilů.  

 

REKONSTRUKCE ZASKLENÍ SVĚTLÍKU

 

- se zachováním původní nosné konstrukce s použitím polykarbonátu. Stávající zasklení je

demontováno a po nátěru stávající nosné konstrukce světlíku je tato opatřena novým zasklením s použitím polykarbonátových výplní a nových zasklívacích a klempířských prvků v provedení hliník.

- kompletní výměna sedlových světlíků za obloukové s úpravou obruby. V případě značné koroze nosné světlíkové konstrukce je tato v celém rozsahu odstraněna. Stávající světlíková obruba je dle potřeby upravena a na takto připravenou konstrukci je zhotoven nový světlík, vyrobený z hliníkových profilů se zasklením polykarbonátem.

- úprava či doplnění systému větrání světlíkovými okny. Tyto systémy lze doplnit o automatické ovládání pomocí ústředny s napojením na čidla vítr-déšť, čidlo teploty nebo systému EPS. 

 

REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

 

­- s použitím střešních sendvičových panelů s tepelnou izolací PUR nebo minerální vlnou. Panely jsou kotveny na pomocnou konstrukci..Střešní plášť je doplněn novým systémem odvodnění a novými klempířskými prvky.

- s použitím modifikovaných SBS pásů, nebo střešní hydroizolační fólie. Při rekonstrukci je možno doplnit střešní plášť o tepelnou izolaci s použitím polystyrenu nebo minerální vlny.

 


  • Úvod
  • Služby
  • Reference
  • Sponzorujeme
  • Kontakty