Světlíky

Jednou z dalších služeb, které nabízíme našim zákazníkům, jsou dodávky a montáže prosvětlovacích prvků ve střechách. Jedná se o dodávky pásových obloukových světlíků, sedlových a schedových světlíků a dále pak též bodových akrylátových světlíků.

Dle požadavku zákazníka zpracujeme po předchozí obhlídce nebo na základě poskytnuté projektové dokumentace cenovou nabídku, ušitou přímo na míru.

Dodávky těchto výrobků doplňujeme dle zadání o pomocné ocelové konstrukce k těmto prosvětlovacím systémům. 

 

Pásové obloukové světlíky

Použití pásových obloukových světlíků je optimálním řešením pro prosvětlení a odvětrání průmyslových hal, skladových prostor, nákupních center, sportovišť, ale i přístřešků nákladních ramp, nástupišť atp.

Konstrukce námi dodávaných světlíků, vyráběných v šířkách od 1,3 do 8 m a v neomezených délkách, se vyznačuje výraznou pevností, tuhostí a stabilitou, která je limitována statickými výpočty pro mezní stavy zatížení v daných klimatických podmínkách. Těmto kritériím odpovídá tvar a velikost použitých nosných profilů vyrobených z tvrzené slitiny hliníku.

Pro zasklení světlíků jsou standardně používány polykarbonátové vícestěnné desky Makrolon, Rodeca nebo Politec, vyznačující se vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, vysokou odolností proti rozbití a v neposlední ředě i velmi dobrými optickými vlastnostmi. Desky jsou opatřeny ochrannou vrstvou proti UV záření, což zajišťuje jejich dlouhou životnost. Mohou být též opatřeny reflexní vrstvou, zabraňující prohřívání prostoru pod světlíkem s útlumem až 60%.

Pro účely odvětrání prostoru pod světlíky je možno tyto doplnit větracími křídly, ovládanými s použitím lineárních bezúdržbových motorů, pneumatických pístů nebo manuálních otvíračů. Ovládání pohonů je možno provádět nejen jednoduchými ovladači, ale i automatickými ústřednami, u kterých lze využít signálů čidel teploty, deště, větru nebo EPS.

Opravdová kvalita výše uvedených parametrů byla prověřena nejen extrémním charakterem počasí na realizovaných stavbách v uplynulých letech, ale i přísnými testy provedenými v německém zkušebním ústavu. Bylo prokázáno, že mezní hodnoty spolehlivě převyšují požadavky na únosnost kompletního světlíku v našich podmínkách, a to i při zahrnutí koeficientu vyjímečného zatížení 2, se kterým se v ČR neuvažuje.

 

Sedlové a schedové světlíky

Nosná konstrukce vyrobená ze svařovaných nebo šroubovaných hliníkových profilů splňuje obdobné parametry, jako u výše zmiňovaných obloukových světlíků. K zasklení těchto světlíků jsou opět používány  polykarbonátové desky, jen systém zasklení pomocí přítlačných lišt a klempířské prvky jsou vzhledem ke tvaru konstrukce složitější. Nevýhodou těchto světlíků je i fakt, že zasklená plocha bývá o 20 - 40 % větší, než u oblouku. 

Z těchto důvodů je konstrukce sedlových a schedových světlíků používána převážně tam, kde je zapotřebí z hlediska architektonického dodržet požadovaný tvar konstrukce, nebo v případech  požadavku na odbourání nežádoucího oslunění pracovišť pod světlíkem .

 

Bodové světlíky

Další možností prosvětlení a odvětrání prostorů menších výrobních prostorů, občanských a bytových staveb, chat apod. je použití bodových světlíků. Je vhodný pro všechny typy plochých střech, popřípadě střech s mírným spádem. Kopule se vyrábí z PMMA-akrylátové sklo o tloušťce cca 3mm v provedení 1 - 3 vrstvé číré nebo opál.

Součástí bodového světlíku může být i laminátová podstava, vyráběná ruční laminací ve výškách od 150 do 500 mm a v různých sklonech. Každá podstava je tepelně izolovaná dvoucentrimetrovovu vrstvou polyuretanové pěny.

 

 

 


  • Úvod
  • Služby
  • Reference
  • Sponzorujeme
  • Kontakty