loader image

Informace o společnosti

Podívejte se na informace o společnosti LUDĚK Tošenovjan.

Původně čistě obchodní firma Luděk Tošenovjan se postupem času orientovala na činnost zaměřenou především na provádění rekonstrukcí průmyslových objektů, spočívajících zejména ve výměnách prosklení prosvětlovacích ploch výrobních objektů, světlíkových konstrukcí a dále pak provádění zateplení a nových hydroizolací střešních plášťů průmyslových budov. Tyto činnosti byly vykonávány jak v rozsahu vlastních zakázek, tak i formou inženýrské činnosti při zajišťování realizací zakázek třetím stranám.

S příchodem nových stavebních materiálů a technologií a zároveň i s obrovským  rozmachem stavební činnosti na českém trhu, rozšiřovala firma činnost i do dalších oborů.

V dnešní době nabízíme v oblasti průmyslových a komerčních staveb, ale i staveb občanských, dodávky a montáže pomocných ocelových konstrukcí, kompletního opláštění fasádními systémy, prosvětlovacích prvků,střešních světlíků a dodávky a montáže střešních konstrukcí.

Firma spolupracuje v rámci obchodní činnosti a realizací zakázek s předními dodavateli stavebně izolačních materiálů, jakožto i výrobci certifikovaných systémů prosvětlení objektů.

Specializujeme se zejména na:

  • rekonstrukce a dodávku střešních světlíků a prosvětlovacích prvků
  • rekonstrukce opláštění výrobních hal
  • kompletní rekonstrukce střech a průmyslových objektů
  • montáže a rekonstrukce střešních konstrukcí
  • dodávka a montáž sedlových, obloukových a shedových světlíků

Podívejte se na naše reference