loader image

Světlíky

Rekonstrukce, dodávka a montáž světlíků.

Rekonstrukce stávajících sedlových světlíků

Rekonstruujeme stávající sedlové světlíky na různých typech budov. Rekonstruujeme zejména sedlové střešní světlíky na průmyslových objektech a zároveň dodáváme světlíky nové.

Dodávka a montáž nových světlíků

Zajišťujeme dodávku a montáž nových obloukových, sedlových a shedových světlíků. V některých případech se jedná o atypické světlíky, které budovu ozvláštní.

Dodávka a montáž bodových světlíků

Dodáváme a montujeme bodové světlíky. Bodové světlíky jsou vhodným prosvětlovacím prvkem pro ploché střechy a kromě průmyslových objektů již nachází své uplatnění i u rodinných a bytových domů, kanceláří aj.

Rekonstrukce zasklení světlíků

Se zachováním původní nosné konstrukce s použitím polykarbonátu

  • Stávajíci zasklení je demontováno a po nátěru stávající nosné konstrukce světlíku je tato opatřena novým zasklením s použitím polykarbonátových výplní a nových zasklívacích a klempířských prvků v provedení hliník.

Kompletní výměna sedlových světlíků za obloukové s úpravou obruby

  • V případě značné koroze nosné světlíkové konstrukce je tato v celém rozsahu odstraněna. Stávající světlíková obruba je dle potřeby upravena a na takto připravenou konstrukci je zhotoven nový světlík, vyrobený z hlinikových profilů se zasklením polykarbonátem.

Úprava či doplnění systému větrání světlíkovými okny

  • Tyto systémy lze doplnit o automatické ovládání pomocí ústředny s napojením na čidla vítr – déšť, čidlo teploty nebo systému EPS.

Podívejte se na naše reference

ŽDB A.S. BOHUMÍN
MECHANICKÉ DÍLNY

Celková plocha – 1 500 m2
Rok realizace – 2006

Demontáž střešního pláště a lucernového světlíku. Doplnění OK střechy, dodávka a montáž TR plechů a světlíkových obrub. Dodávka a montáž tepelné izolace a hydroizolace střechy i obloukového světlíku.

HESCO A.S.
HAVÍŘOV I A II ETAPA

Rok realizace – 2005, 2007

Demontáž stávajícího střešního pláště. Dodávka a montáž tepelné izolace a hydroizolace střechy. Demontáž sedlových světlíků a úprava obrub. Zaslepení části sedlových světlíků. Dodávka a montáž obloukových světlíků

PRVNÍ BRNĚNSKÁ
KOVÁRNA A.S., BRNO

Rok realizace – 2006

Demontáž částí sedlových světlíků. Zakrytí otvorů TR plechem. Dodávka a montáž tepelné izolace a hydroizolace. Výměna zasklení sedlových světlíků za polykarbonátové výplně.

PROMET S.R.O.
KOJETÍN

Rok realizace – 2005

Demontáž lucernových světlíků a úprava obrub. Dodávka a montáž obloukových světlíků. Přesklení prosvětlovacích pásů polykarbonátem.